رویدادهای بین المللی


کنفرانس سیگره 2018

لینک اصلی

حضور متخصصين و مهندسين ايراني در چهل و هفتمين کنفرانس بينالمللي سيگره

چهل و هفتمين کنفرانس بين​المللي سيگره از تاريخ 4 الي 9 شهريورماه 1397 در فرانسه - پاريس با حضور بيش از 3600 شرکت‌کننده، 300 شرکت بين‌المللي در نمايشگاه جانبي و بيش از 6000 بازديدکننده از اين نمايشگاه، برگزار گرديد. 

موضوعات اصلي مطروحه در اين کنفرانس به شرح زير مي‌باشد:

 • Future electricity markets and business models
 • The future sustainable power system: Organic, disruptive and secure
 • Large disturbances: market disturbances & System disturbances
 • Integrated power system: changing from consumers to presumes
 • System aspects of HVDC grids
 • DC circuit breakers
 • Safe working in substations

 

علاوه بر موارد فوق جلسات کميته‌هاي مطالعاتي 16​گانه سيگره و tutorials با عناوين زير برگزار گرديدند:

 • Challenges and solutions for the maintenance of fully digital substation
 • HVDC planning, Technology selection and specification
 • Assessment of transformer paper ageing and post mortem investigation
 • Framework for EPU operators to manage the response to a cyber- initiated threat
 • CIGRE feasibility study of a global electricity network
 • Guidelines for altitude correction of pollution performance of insulators
 • Switching equipment
 • Global overview of demand response markets and regulations
 • Recent advances in the application of synchrophasor technology
 • System operation emphasizing DSO/TSO interaction and co-ordination
 • Application of battery storage systems in distribution systems
 • Contemporary cost- effective substation design
 • Experience with the mechanical performance of non- conventional conductors
 • Revisiting the fundamentals of magnetic saturation
 • Fault location on land and submarine links
 • EMF – time to reassure

 

در اين کنفرانس مهندسين و متخصصين ايراني نيز حضور داشته و موفق به ارائه دو مقاله بصورت پوستر با عناوين زير گرديدند:

 

 • Electricity Tariff Structure Review in Iran (Identifying and analyzing the most influenced factors)

MARYAM MOHAMMADI, MAHDIEH POURBAFERANI (Niroo Research Institute)

 • Experimental Investigation on Ungrounded Conductive Objects Effects Approximate to Power Transformer during IVPD Test
 1. GHELICHI1, A.A. ABBASI, A. TOFIGHI, S. EMRANI SARAVI, K. GHARANI KHAJEH, (MONENCO IRAN CONSULTING ENGINEERS)

 

همچنين در اين کنفرانس، جلسه CEO Event  با حضور صاحب​نظران صنعت برق کشورهاي مختلف، به منظور آشنايي آنان با فعاليت​هاي سيگره و مشارکت بيشتر اين افراد در کنفرانس سيگره تشکيل گرديد. هدف اصلي از اين رويداد معرفي سيگره در سازمان​هاي مهم هر کشور از طريق اين نمايندگان و همچنين معرفي منابع معتبر مهندسي به کارگروه​ها و کميته​هاي مطالعاتي مي​باشد. لازم به ذکر است که در اين جلسه نمايندگاني از کشور ايران نيز حضور داشتند.

 

از آنجا که در انجمن سيگره حضور و فعاليت مهندسين جوان بسيار حائز اهميت مي باشد، لذا در اين راستا رويدادهايي به شرح زير برگزار گرديد:

 • Young member Stand : در اين خصوص فضايي جهت تجمع اعضاي جوان اختصاص داده شد و مهندسين جوان با ساير همتايان خود از سراسر جهان به بحث و گفتگو در خصوص نحوه فعاليت آنها در سيگره و مزايايي که سيگره براي آنان داشته پرداختند.
 • Young Member Forum : در اين جلسه در خصوص اهميت عضويت جوانان در انجمن سيگره و مزاياي اين عضويت براي مهندسين جوان بحث گرديد.  
 • :Cigre Young Member Presentation Showcase در جلسات بحث و گفتگوي کميته​هاي مطالعاتي، فرصتي به اعضاي جوان جهت پرزنت کردن فعاليت​هاي خود در مقابل جمعي از شنوندگان از سراسر جهان اختصاص يافت و اعضاي جوان به معرفي خود و برنامه​هاي شاخص خود در جهت بهبود عملکرد صنعت برق در کميته مطالعاتي مربوطه پرداختند.
 • Young Member Event : مهندسين جوان عضو سيگره از سايت پست زير زميني 225 کيلو ولت درون شهري بازديد نمودند.

 

همچنين در راستاي ارتقاي حضور زنان متخصص در صنعت برق، رويدادي با عنوان “CIGRE Women in Engineering Forum 2018”  در اين کنفرانس با حضور اعضا به ويژه زنان عضو سيگره تشکيل گرديد. اين جلسه با هدف ارتقاء مسیرهای شغلی مهندسين زن  از طريق به اشتراک گذاری تجارب و ايجاد پیوند حرفه​ای و سازماندهی فعالیت​ها برگزار گرديد. تمرکز اين جلسه  بر روي چالش​ها و فرصت​هاي شغلي حال و آينده براي مهندسين زن در صنعت برق مي​باشد.  

 

علاوه بر نشست‌هاي فوق‌الذکر، جلسات Administrative Council  و General Assembly نيز برگزار و در خصوص مسائل داخلي سيگره و تعيين اعضاي جديد کميته اجرايي تصميم‌گيري صورت پذيرفت.

 

همچنين در کنار اين کنفرانس، نمايشگاه جانبي با حضور بيش از 300 شرکت بين‌المللي برگزار و جديدترين دستاوردها و تکنولوژي‌ها در  صنعت برق به بازديدکنندگان معرفي گرديد.