لیست اخبار


حضور کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران در نشست تخصصي خطوط انتقال AORC ژاپن

1399/12/04

نشست تخصصي خطوط انتقال سيگره منطقه اي AORC در تاريخ 9 نوامبر 2020 بصورت مجازي برگزار گرديد. ضمن حضور فعال متخصصين از ايران در نشست مذکور، از سمت کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران آقاي مهندس سيروس اقليمي به عنوان نماينده/عضو اصلي کميته و سخنران کليدي نشست حضور داشتند.

بازخورد نشست تخصصي SCD2 SAG meeting

1399/11/19

در سوم جون 2020 نشست تخصصي SAG با حضور دبيران کارگروه​‌​هاي اين کميته مطالعاتي برگزار گرديد.

دومین نشست مجازی کارگروه C1.44

1399/11/19

دومین نشست مجازی کارگروه C1.44 به شکل وب‎ کنفرانس در تاریخ سیزدهم مه 2020 (بیست و چهارم اردیبهشت 1399) برگزار شد.

حضور سيگره ايران در چهل و هشتمين کنفرانس سيگره 2020

1399/06/31

چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی سیگره 2020 با توجه به شرایط اپیدمیک موجود بصورت مجازی از تاریخ 24 آگوست الی 3 سپتامبر 2020 با حضور بیش از 2000 متخصص از سراسر جهان برگزار گردید. در اين کنفرانس 83 نشست تخصصي تشکيل و 800 مقاله ارائه شد.

وب کنفرانس کار گروه C1.44

1399/02/17

با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تشکیل نشست برنامه‎ ریزی شده کارگروه C1.44 در تاریخ‎ های پنجم و ششم مارس در شهر رم، این نشست به صورت وب‎ کنفرانس در تاریخ پنجم مارس (پانزدهم اسفند) از ساعت 13 تا 16 به وقت رم (15:30 تا 18:30 به وقت تهران) برگزار شد. خانم مهندس رنجبر و آقای مهندس برهمندپور از ایران در این نشست حضور يافتند.

بیست و ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1399/02/17

بیست و ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/11/27 در محل شرکت موننکو- دبيرخانه سيگره ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئیس و دبیر کمیته تشکيل گرديد.

بیست و پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1399/02/17

بیست و پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/10/29 در محل شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي و رئیس و دبیر کمیته تشکيل گرديد.

برگزاري اولين جلسه کميته تخصصي سيگره ايران

1398/10/14

اولين جلسه کميته تخصصي سيگره ايران با حضور رياست محترم کميته تخصصي جناب آقاي مهندس ارجمند، رئيس کميته اجرايي آقاي مهندس شيراني، روسا و دبيران کميته هاي مطالعاتي سيگره ايران تشکيل گرديد.

بیست و چهارمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/10/14

بیست و چهارمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/10/01 در محل دبيرخانه سيگره ايران - شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي و رئیس کمیته تشکيل گرديد.

نشست تخصصي کميته مطالعاتي سيستم اطلاعات و مخابرات سيگره در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

نشست تخصصي کميته مطالعاتي سيستم اطلاعات و مخابرات سيگره در حاشيه سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق با عنوان «مهاجرت به شبکه هاي مبتني بر IP در صنعت برق-نيازها و روندها» در تاريخ چهارشنبه 20 آذر ماه 1398 در سالن فردوسي پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد.

نشست تخصصي کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران (C2) در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق، سمينار " همبست آب، محيط زيست، غذا و انرژي " را در تاريخ ۱۹ آذرماه در محل پژوهشگاه نيرو برگزار نمود.

نشست کمیته مطالعاتی ماشین های الکتریکی دوار در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

نشست تخصصی به منظور معرفی اهداف و مأموریت های کمیته مطالعاتی ماشین های الکتریکی دوار سیگره ایران در تاریخ 98/09/20 جنب سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق PSC برگزار گردید.

نشست تخصصي کميته مطالعاتي حفاظت و اتوماسيون سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

نشست تخصصي کميته مطالعاتي حفاظت و اتوماسيون سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق برگزار گرديد.

نشست تخصصی کمیته مطالعاتی توسعه سیستم و اقتصاد سیگره ایران در جنب سی و چهارمین کنفرانس بین‎ المللی برق

1398/10/09

بر اساس برنامه‎ ریزی‎های انجام شده، نشست تخصصی کمیته مطالعاتی توسعه سیستم و اقتصاد سیگره ایران در جنب سی و چهارمین کنفرانس بین‎ المللی برق و با عنوان "کیفیت توان در شبکه های قدرت آینده"، در روز سه شنبه مورخ 98/09/19 در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

نشست هاي تخصصي کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/09

کميته مطالعاتي خطوط انتقال نيرو دو نشست تخصصي با عناوين زير در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق برگزار نمود:

نشست تخصصي کميته پستهاي سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/09

جلسه کميته مطالعاتي پستهاي سيگره ايران در تاريخ 98/09/20 در محل سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق تشکيل گرديد.

بیست و سومين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/10/09

بیست و سومين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 03/09/98 در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي و رئیس کمیته تشکيل گرديد.

هفتمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال

1398/09/05

هفتمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال در تاريخ 15 مهر ماه 1398 در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

بیست و دومين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/09/05

بیست و دومين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/07/28 با حضور اعضاي اصلي و رئیس کمیته تشکيل گرديد.

ششمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال

1398/09/05

ششمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال در تاريخ 02 شهريور ماه 1398 در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

اولین نشست کمیته مطالعاتی ماشین‌های الکتریکی دوار سیگره ایران

1398/08/19

اولین نشست کمیته مطالعاتی ماشین‌های الکتریکی دوار سیگره ایران در تاریخ 98/07/17 در محل شرکت موننکو ایران و با حضور رئیس، دبیر و اعضای محترم کمیته تشکیل گردید.

بیست و یکمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/07/20

بیست و یکمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/06/31 شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي و رئیس کمیته تشکيل گرديد.

بیستمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/07/20

بیستمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/05/27 در محل شرکت موننکو ايران – دبيرخانه سيگره ايران تشکيل گرديد.

نوزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/05/22

نوزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/04/30 در دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

پنجمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال

1398/05/05

جلسه پنجم کميته مطالعاتي خطوط انتقال با حضور مسئولين کارگروه‌هاي B2.68، B2.62&63، B2.57&71 ، B2.69 و دبير کميته مطالعاتي با تمرکز بر پيشرفت کار کارگروهها برگزار گرديد.

ششمين جلسه کميته مطالعاتي پستهاي سيگره ايران

1398/05/02

ششمين جلسه کميته مطالعاتي پستهاي سيگره ايران در محل دبيرخانه سيگره ايران-شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

پنجميمن جلسه کميته مطالعاتي پستهاي سيگره ايران

1398/05/02

پنجميمن جلسه کميته مطالعاتي پستهاي سيگره ايران در محل دبيرخانه سيگره ايران-شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

هجدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/04/15

هجدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/03/26 در شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

تصويب کارگروه D2.49 در رابطه با بکارگيري فناوري واقعيت مجازي و افزوده در جلسه کميته D2 سيگره جهاني درهلسينکي

1398/04/05

پيشنهاد تشکيل کارگروه D2.49 سيگره جهاني که توسط آقاي مهندس سيامک خلج، معاون ديسپاچينگ، ارتباطات و فناوري اطلاعات موننکو ايران و رئيس کميته مطالعاتي D2 سيگره ايران به سيگره جهاني ارائه گرديد در جلسه ماه ژوئن در شهر هلسينکي کشور فنلاند به تصويب رسيد. عنوان کارگروه مذکور، "استفاده از واقعيت افزوده/واقعيت مجازي در بهره برداري و نگهداري تاسيسات صنعت برق" مي باشد که از جديدترين فناوري هاي هاي روز دنيا بشمار مي رود.

سمينار تحت وب کميته مطالعاتي خطوط انتقال با هماهنگي کارگروه B2.45 سيگره

1398/03/26

اولين سمينار تحت وب (Webinar) کميته مطالعاتي خطوط انتقال با هماهنگي کارگروه B2.45 سيگره در تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1398 بمدت 1 ساعت در خصوص ارائه فعاليتهاي کارگروه و گزارش نهايي با عنوان "Vegetation fire characteristics and the potential impacts on overhead line performance" برگزار گرديد.

سمينار تحت اينترنت (وبينار) کارگروه بين‌الملل C1.34 تحت عنوان "دستورالعمل‌هاي پياده‌سازي مديريت دارايي و ارائه مطالعات موردي"

1398/03/26

مطابق برنامه‌ريزي قبلي، سمينار تحت اينترنت (وبينار) کارگروه بين‌الملل C1.34 تحت عنوان "دستورالعمل‌هاي پياده‌سازي مديريت دارايي و ارائه مطالعات موردي" در روز پنج‌شنبه مورخ سيزدهم ژوئن مطابق با بيست و سوم خردادماه 98 از ساعت 18:30 لغايت 19:30 به وقت تهران برگزار شد.

هفدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/02/19

هفدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 25/01/97 شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

چهارمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال

1398/02/18

چهارمين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال در تاريخ 09 ارديبهشت ماه 1398 با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

سمينار تحت وب کارگروه C1.35

1398/01/17

سمينار تحت اينترنت (webinar) کارگروه بين‌الملل C1.35 در روز پنج‌شنبه مورخ 23 بيست و سوم اسفندماه از ساعت 14:30 لغايت 15:30 به وقت تهران برگزار شد. در اين وبينار، فعاليت‌هاي انجام شده در اين کارگروه تحت عنوان گزارش نهايي توسط دبير کارگروه و همکاران ارائه و از مشارکت‌کنندگان در وبينار درخواست اعلام‌نظر شد.

شانزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/12/25

شانزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 97/12/12 در شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

پانزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/12/25

پانزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 97/11/28 در محل شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

سومين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران

1397/12/25

سومين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال در تاريخ 16 بهمن ماه 1397 با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

سومين جلسه هيات رئيسه سيگره ايران

1397/12/14

سومين جلسه هيات رئيسه سيگره ايران به رياست آقاي مهندس حائري- معاون محترم وزير نيرو و حضور اعضاي هيات رئيسه، روساي کميته هاي مطالعاتي، دبير و مدير دبيرخانه سيگره ايران در وزارت نيرو برگزار گرديد.

چهاردهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/11/21

چهاردهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 30/10/97 از ساعت 14 تا 16 در محل شرکت موننکو ايران – دبيرخانه سيگره ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

چهارمين جلسه کميته مطالعاتي پست‌ها

1397/11/09

چهارمين جلسه کميته مطالعاتي پست ها با حضور اعضاي اين کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران – شرکت موننکو ايران تشکيل گرديد.

سومين جلسه کميته مطالعاتي پست​‌ها

1397/11/09

سومين جلسه کميته مطالعاتي پستها با حضور رئيس، دبير و اعضاي کميته تشکيل گرديد.

سيزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/10/22

سيزدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 97/09/26 در دبيرخانه سيگره ايران واقع در شرکت موننکو ايران با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

هفتمين نشست کميته مطالعاتي مخابرات و سيستمهاي اطلاعاتي سيگره ايران

1397/10/22

هفتمين نشست کميته مطالعاتي مخابرات و سيستمهاي اطلاعاتي سيگره ايران در تاريخ 24/07/97 در محل شرکت موننکو ايران- دبيرخانه سيگره ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

دومين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال

1397/10/01

دومين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال در تاريخ 18 آذرماه 1397 با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

دوازدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/09/11

دوازدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 97/08/27 در محل شرکت موننکو ايران- دبيرخانه سيگره ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

برگزاري Tutorial در سي و سومين کنفرانس بين المللي برق توسط سيگره

1397/08/15

در سي و سومين کنفرانس بين المللي برق توتوريالي با عنوان HVDC: A Technology in Continuous Evaluation توسط رئيس کميته تخصصي سيگره آقاي Marcio Szechtman برگزار گرديد.

برگزاری جلسه آشنایی با سيگره در سي و سومين کنفرانس بين المللي برق

1397/08/15

برگزاری جلسه آشنایی با اجلاس جهانی شبکه های فشار قوی ( سیگره) و اقدامات کمیته ملی سیگره ایران در سی و سومین کنفرانس بین المللی برق

برگزاري سمينار « توسعه و بهبود فضاي رقابت در بازار برق ايران » توسط کميته مطالعاتي C5 سيگره ايران در کنفرانس بين‌المللي برق

1397/08/15

در کنار سي و سومين کنفرانس بين المللي برق، کميته مطالعاتي C5 سيگره ايران سمينار « توسعه و بهبود فضاي رقابت در بازار برق ايران » را برگزار نمود.

نشست تخصصي کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران در کنفرانس بين‌المللي برق

1397/08/14

نشست تخصصي کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران با عنوان "حفاظت ويژه فرکانس در سيستم‌هاي قدرت" در تاريخ 01/08/97 و در سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق برگزار گرديد.

نشست تخصصي کميته مطالعاتي مخابرات و سيستم‌هاي اطلاعاتي سيگره ايران در سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق

1397/08/14

نخستين سمينار تخصصي کميته مطالعاتي مخابرات و سيستم‌هاي اطلاعاتي سيگره ايران با عنوان "معماري ICT فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي (طرح فهام) و کابرد Big Data در آن " در تاريخ 97/08/1 در جوار سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق توسط آقاي مهندس محمدي (کارشناس مجري طرح اندازه‌گيري هوشمند (فهام) از شرکت موننکو ايران) برگزار گرديد.

نشست تخصصي کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق

1397/08/09

نخستين نشست تخصصي کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران با عنوان "سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه شبکه انتقال و فوق‌توزيع برق کشور" در تاريخ 01/08/97 و در جوار سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق برگزار گرديد.

حضور رئيس کميته تخصصي سيگره در سي و سومين کنفرانس بين‌المللي صنعت برق به عنوان سخنران کليدي‌

1397/08/09

سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق با حضور مدیران و متخصصان ارشد صنعت برق و اساتيد دانشگاه‌ها،از تاريخ 30 مهر الي 2 آبانماه در محل پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد. در اين کنفرانس آقاي Marcio Szechtman - رئيس کميته تخصصي سيگره و مديرعامل شرکت CEPEL از برزيل به دعوت دبيرخانه سيگره ايران (مستقر در شرکت موننکو ايران) به عنوان سخنران کليدي با موضوع "Cigre and Electricity Technological Revolution " در اين کنفرانس حضور يافت.

اولين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران

1397/08/23

اولين جلسه کميته مطالعاتي خطوط انتقال در تاريخ 16 مهرماه 1397 با حضور اعضاي اين کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت موننکو ايران برگزار گرديد.

يازدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/08/23

يازدهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 29/06/97 از ساعت 14 تا 16 در محل شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي و رئيس کميته تشکيل گرديد.

ششمين نشست کميته مطالعاتي ICT سيگره ايران

1397/08/23

ششمين نشست کميته مطالعاتي ICT سيگره ايران در تاريخ 14/05/97 در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير اين کميته تشکيل گرديد.

دومين جلسه کميته مطالعاتي پست‌ها

1397/07/10

دومين جلسه کميته مطالعاتي پست‌ها در تاريخ 3 مهرماه 97 با حضور اعضاي اين کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران برگزار گرديد.

اولين جلسه کميته مطالعاتي پستها

1397/07/09

اولين جلسه کميته مطالعاتي پستها در تاريخ 13 شهريورماه 97 با حضور اعضاي اين کميته در محل دبيرخانه سيگره ايران- شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران برگزار گرديد.

دهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/07/09

در تاريخ 25/06/97 دهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در محل دبيرخانه سيگره ايران - شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران و با حضور اعضاي کميته تشکيل گرديد. در اين نشست آقاي مهندس شيراني- مديرعامل شرکت موننکو ايران به عنوان مهمان در اين جلسه حضور داشتند.

حضور متخصصين و مهندسين ايراني در چهل و هفتمين کنفرانس بين​‌المللي سيگره

1397/06/26

چهل و هفتمين کنفرانس بين‌​المللي سيگره از تاريخ 4 الي 9 شهريورماه 1397 در فرانسه - پاريس با حضور بيش از 3600 شرکت‌کننده، 300 شرکت بين‌المللي در نمايشگاه جانبي و بيش از 6000 بازديدکننده، برگزار گرديد.

نهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/06/24

در تاريخ 28/05/97، نهمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در محل دبيرخانه سيگره ايران - شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران و با حضور اعضاي کميته تشکيل گرديد.

هشتمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/06/24

هشتمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 31/04/97 از ساعت 14 تا 16 در شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي و رئيس کميته تشکيل گرديد.

انتخاب Cigre Distinguished Member از ميان اعضاي سيگره ايران

1397/04/17

انجمن بين‌المللي سيگره هر دو سال يکبار اقدام به انتخاب اعضاي شاخص از ميان اعضاي فعال در سراسر دنيا مي‌نمايد. در اين خصوص هر کميته ملي اقدام به معرفي افرادي که بيش از 10 سال عضو سيگره بوده و در فعاليت‌هاي سيگره حضور چشمگير داشته‌اند به دفتر مرکزي سيگره معرفي مي‌نمايد. سپس بر اساس تصميم رئيس و دبير انجمن بين‌المللي سيگره اعضاي شاخص انتخاب مي‌گردند.

عضويت مهندسين و متخصصين ايراني درکميته‌هاي بين‌المللي سيگره ايران – 2018 الي 2020‌

1397/04/16

17 نفر از مهندسين و متخصصين ايراني در صنعت برق موفق به اخذ عضويت در کميته‌هاي بين‌المللي سيگره ايران سال 2018-2020 گرديدند. ليست اين افراد به شرح زير مي‌باشد:

دومين جلسه کميته مطالعاتي بهره برداري سيستم و کنترل سيگره ايران

1397/04/16

دومين جلسه کميته مطالعاتي بهره برداري سيستم و کنترل سيگره ايران در مورخ 97/3/30 با حضور اعضاي اين کميته در محل شرکت موننکو ايران تشکيل گرديد.

هفتمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/04/13

هفتمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 03/04/97 در محل شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي، رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

چهارمين جلسه کميته مطالعاتي مخابرات و سيستم​‌هاي اطلاعاتي

1397/04/13

چهارمين جلسه کميته مطالعاتي در تاريخ 17 ارديبهشت ماه در شرکت موننکو ايران – دبيرخانه سيگره ايران برگزار گرديد. در اين جلسه در خصوص شرح خدمات و فعاليت‌هاي کارگروه‌هاي زير بحث و گفتگو صورت پذيرفت:

تصویب 4 کمیته مطالعاتی سیگره ایران

1397/03/29

4 کمیته مطالعاتی سیگره ایران توسط کمیته اجرایی راه‌اندازی گردید و رؤسا و دبیران کمیته‌های مطالعاتی نیز به تصویب معاون وزیر انرژی رسیده و آغاز به فعالیت نمودند.

ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/02/29

ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 23/02/97 در محل دبيرخانه سيگره ايران - شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي و رئيس و دبير کميته تشکيل گرديد.

دومين جلسه هيات رئيسه سيگره ايران

1397/02/29

دومين جلسه هيات رئيسه سيگره ايران در تاريخ 10 ارديبهشت 1397 در دفتر رياست سيگره ايران- جناب آقاي مهندس حائري– معاون محترم وزير نيرو در امور برق و انرژي- تشکيل گرديد.

پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1397/02/24

پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 26/01/97 در محل دبيرخانه سيگره ايران - شرکت موننکو ايران - و با حضور اعضاي اصلي و رئيس کميته مطالعاتي تشکيل گرديد.

سومين جلسه کميته مطالعاتي ICT سيگره ايران

1396/12/14

سومين جلسه کميته ICT سيگره در شرکت موننکو ايران در تاريخ 5 اسفندماه 96 تشکيل گرديد.

سومين جلسه کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1396/12/05

سومين جلسه کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 29/11/96 در محل شرکت موننکو ايران و با حضور رئيس، دبير و اعضاي اصلي کميته تشکيل گرديد.

دومين جلسه کميته مطالعاتي مخابرات و سيستم​‌هاي اطلاعاتي سيگره ايران

1396/11/08

دومين جلسه کميته مطالعاتي مخابرات و سيستم‌هاي اطلاعاتي سيگره ايران در تاريخ 30 دي ماه سال جاري در محل شرکت موننکو ايران برگزار گرديد. در اين جلسه در رابطه با موارد زير بحث و تبادل نظر گرديد: اتصال IT به OT و DATA FREE FLOW

دومين جلسه کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد

1396/11/03

دومين جلسه کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد در تاريخ 24 دي ماه سال جاري در محل شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي و رئيس و دبير کميته مذکور و نيز مدير داخلي دبیرخانه سيگره ايران تشکيل گرديد.

اولين جلسه کميته مطالعاتي بهره برداري سيستم و کنترل سيگره ايران

1396/10/17

اولين جلسه کميته مطالعاتي بهره برداري سيستم و کنترل سيگره ايران در تاريخ 5 ديماه با حضور اعضاي اين کميته متشکل از مديران و اساتيد دانشگاهي فعال در صنعت برق، در محل معاونت راهبري مديريت شبکه برق ايران تشکيل گرديد.

برگزاري اولين جلسه کميته مطالعاتي (System Development & Economics (C1

1396/10/03

روز دوشنبه 27 آذرماه سال جاري، اولين جلسه کميته مطالعاتي (System Development & Economics (C1 با حضور اعضاي اين کميته متشکل از مديران و متخصصين فعال در صنعت برق، در پژوهشگاه نيرو تشکيل گرديد.

برگزاري اولين جلسه کميته مطالعاتي (Information System & Telecommunication (D2

1396/09/27

اولين جلسه کميته مطالعاتي D2) Information System & Telecommunication) روز دوشنبه 20 آذرماه سال جاري با حضور اعضاي اين کميته متشکل از مديران و متخصصين فعال در حوزه صنعت مخابرات در محل شرکت موننکو ايران – دبيرخانه سيگره ايران تشکيل گرديد. در اين جلسه اهداف، ماموريت و چشم​ انداز کميته مذکور بررسي و به تصويب رسيد. همچنين معضلات صنعت مخابرات و موضوعات قابل بررسي در کشور توسط هريک از اعضا مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

حضور نماينده سيگره فرانسه در سی و دومین کنفرانس بین المللی برق

1396/08/11

کنفرانس و نمایشگاه جانبی سی ‌و دومین کنفرانس بین‌المللی برق در محل پژوهشگاه نیرو و با حضور بیش از 120 شرکت داخلی و خارجی اعم از کارفرما، مشاور، تأمین کننده تجهیزات، پیمانکار و ... فعال در عرصه صنعت برق طی روزهای 1 الی 3 آبان ماه سال 1396 برگزار گرديد.

ارائه دو مقاله توسط مرکز مطالعات سیستم و انرژی شرکت موننکو ایران در کنفرانس سیگره عمان

1396/08/11

در کنفرانس و نمایشگاه سیگره عمان که در تاریخ های 16 الي 18 اکتبر (24 الي 26 مهر) در شهر مسقط عمان برگزار گردید، مهندسین مشاور موننکو ايران با ارائه دو مقاله با نام های "چگونگی بهبود عملکرد سیستم قدرت عمان در سطح ولتاژ بالاتر" و "ملاحظات رزرو بهره برداری در سیستم های قدرت کوچک" به شرح زير شرکت نمود. مقاله های فوق توسط آقای مهندس رحیم زینالی و خانم مهندس حنانه فلسفی زاده در این کنفرانس ارائه گردید.

برگزاری اولین جلسه رؤسا و دبیران کمیته های مطالعاتی سیگره ایران

1396/07/05

در اول مردادماه سال جاری، اولین جلسه کمیته های مطالعاتی سیگره ایران در محل شرکت موننکو ایران با حضور رؤسا و دبیران 4 کمیته مطالعاتی شامل کمیته کنترل و عملیات سیستم، توسعه سیستم و اقتصاد، سیستم اطلاعات و مخابرات و بازار برق و رگولاتوری برگزار گردید. در این جلسه، ماموریت، چشم انداز و اهداف هر کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تصویب 4 کمیته مطالعاتی سیگره ایران

1396/04/18

4 کمیته مطالعاتی سیگره ایران توسط کمیته اجرایی راه‌اندازی گردید و رؤسا و دبیران کمیته‌های مطالعاتی نیز به تصویب معاون وزیر انرژی رسیده و آغاز به فعالیت نمودند.

اولین جلسه هیات‌رئیسه سیگره ایران

1396/02/18

اولین جلسه هیات‌رئیسه سیگره ایران در تاریخ 18 اردیبهشت‌ماه 1396 با حضور معاون محترم وزیر نیرو، جناب آقای مهندس فلاحتیان، تشکیل گردید. در این نشست اهداف و برنامه‌های سیگره ایران جهت تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفت.