لیست اخبار / بیست و ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران


بیست و ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1399/02/17

بیست و ششمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/11/27 در محل شرکت موننکو- دبيرخانه سيگره ايران، با حضور اعضاي اصلي، رئیس و دبیر کمیته تشکيل گرديد.

در ابتدای این نشست و با حضور نمایندگان کمیته بازار برق و رگولاتوری، موارد فنی بازارهای محلی برق، موضوع کارگروه مشترک دو کمیته بررسی شد و در نهایت مقرر شد پروپوزال تهیه شده از سوی کارگروه توسعه سیستم و اقتصاد به کارگروه بازار برق و رگولاتوری ارسال تا با هم‎ افزایی‎های لازم، پروپوزال مشترک تهیه و برای تصویب دو کمیته ارائه شود.

بخش مهم دیگر مذاکرات نشست در خصوص فعالیت‎ های کارگروه C1.44 سيگره ايران و فعالیت‎ های این کارگروه در تعامل با کارگروه بین‎ الملل در خصوص نشست ماه مارس در شهر رم بود.