لیست اخبار / وب کنفرانس کار گروه C1.44


وب کنفرانس کار گروه C1.44

1399/02/17

با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تشکیل نشست برنامه‎ ریزی شده کارگروه C1.44 در تاریخ‎ های پنجم و ششم مارس در شهر رم، این نشست به صورت وب‎ کنفرانس در تاریخ پنجم مارس (پانزدهم اسفند) از ساعت 13 تا 16 به وقت رم (15:30 تا 18:30 به وقت تهران) برگزار شد. خانم مهندس رنجبر و آقای مهندس برهمندپور از ایران در این نشست حضور يافتند.

در بخش اول فعالیت این کارگروه (Task 1)، از سوی نمایندگان ایران مطالبی در خصوص "کریدورهای انتقال توان موجود و چشم‎ انداز مسیرهای برنامه‎ ریزی شده برای کریدورهای انتقال توان در منطقه شامل ایران" ارائه شد.

در پایان، با جمع‎بندی مطالب، مقرر شد نشست برنامه ‎ریزی شده رم در تاریخ‎ های دوازدهم و سیزدهم مه در شهر رم برگزار و نیز گزارش کلی کارگروه، در تاریخ بیست و هشتم آگوست در کنفرانس سیگره پاریس ارائه گردد.