لیست اخبار / حضور سيگره ايران در چهل و هشتمين کنفرانس سيگره 2020


حضور سيگره ايران در چهل و هشتمين کنفرانس سيگره 2020

1399/06/31

چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی سیگره 2020 با توجه به شرایط اپیدمیک موجود بصورت مجازی از تاریخ 24 آگوست الی 3 سپتامبر 2020 با حضور بیش از 2000 متخصص از سراسر جهان برگزار گردید. در اين کنفرانس 83 نشست تخصصي تشکيل و 800 مقاله ارائه شد.

شایان ذکر است این رویداد مورد استقبال بسیاري از متخصصین و مهندسین ایرانی قرار گرفت.

نمایندگان سيگره ایران نیز در این رویداد حضور فعال داشتند.

در اين کنفرانس 3 مقاله پذيرفته شده به شرح زير توسط مهندسين و متخصصين ايراني ارايه گرديد که با استقبال فراوان مواجه شد. مقالات به شرح زير مي​‌باشند:

 

 B2: Selecting Equipment for Construction of Overhead Lines Based on CO2 Emissions Calculation– Masoud Abdolhosseinpour- Monenco Iran

 

D2: Migration to Packet Switched Networks in Iran National Grid Dispatching Center – Vahid Veysi- Monenco Iran

 

C1: The operation and planning requirements for fast restoration and hardening of power grids after extreme event- Maryam Mohammadi- NRI

 

همچنين آقاي مهندس محمدرضا قاسمي مقاله​‌اي در نشست Young Member Show Case با عنوان زير ارائه نمود که مورد استقبال فراوان واقع گرديد:

Corona Protection of HV composite Insulators according to Weather Conditions and Pollution – Design / Simulation and Corona Loss Estimation