لیست اخبار / برگزاري اولين جلسه کميته تخصصي سيگره ايران


برگزاري اولين جلسه کميته تخصصي سيگره ايران

1398/10/14

اولين جلسه کميته تخصصي سيگره ايران با حضور رياست محترم کميته تخصصي جناب آقاي مهندس ارجمند، رئيس کميته اجرايي آقاي مهندس شيراني، روسا و دبيران کميته هاي مطالعاتي سيگره ايران تشکيل گرديد.

در اين جلسه ضمن ارائه گزارش فعاليت​ها توسط هر کميته، در خصوص تشکيل کارگروه​هاي مشترک بين کميته​ هاي مطالعاتي بحث و گفتگو صورت پذيرفت.

علاوه بر آن پرزنتيشن​ هاي اعضاي جوان زير 35 سال بررسي و 2 پرزنتيشن برتر جهت ارائه به Young Member Showcase در کنفرانس سيگره 2020، انتخاب گرديد.