لیست اخبار / بیست و پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران


بیست و پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1399/02/17

بیست و پنجمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/10/29 در محل شرکت موننکو ايران و با حضور اعضاي اصلي و رئیس و دبیر کمیته تشکيل گرديد.

در این نشست، گزارشی از نخستین نشست کمیته تخصصی سیگره ایران ارائه شد. در ادامه گزارش نسبتاً مفصلی از فعالیت‎های کارگروه C1.44 ملی و تعاملات آن با کارگروه متناظر بین‎ الملل ارائه گردید. بخش دیگر این نشست به ارائه گزارش آقای مهندس بهنام‌پور از شرکت توانیر در خصوص فعالیت‎های انجام شده در مورد استخراج منحنی تداوم بار برای شبکه برق ایران در طی سال‎های آتی اختصاص داشت. در انتها نیز پیگیری‎ های انجام شده در خصوص تشکیل کارگروه مشترک بازارهای محلی برق ارائه شد.