دسته‌بندی‌ اعضای سیگره ایران


اعضای سیگره ایران شامل 4 دسته به شرح زیر می‌​باشند:

عضویت حقیقی نوع 1 :

شامل اشخاص حقیقی فعال در صنعت برق می‌باشد. (مهندسین، مدیران، محققین، متخصصین و ...)

عضویت حقیقی نوع 2 : (اعضای جوان)

شامل اشخاص حقیقی زیر 35 سال می‌باشد. (حق عضویت دو سال اول، بصورت نیم‌​بها می‌​باشد.)

عضویت دانشجویی :

شامل دانشجویانی که در حال تهیه پایان​‌نامه مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر می​‌باشند.

عضویت حقوقی نوع 1 :

شامل سازمان​‌های دولتی و یا شرکت​‌های خصوصی، صنعتی، بازرگانی وسازمان​‌های علمی و تخصصی، موسسه تحقیقاتی و ... می‌باشد.

عضویت حقوقی نوع 2 :

شامل دانشگاه​‌ها و مراکز آموزشی می​‌باشد.