چگونگی پیوستن به سیگره


مراحل عضویت در سیگره ایران :

  • انتخاب نوع عضویت بر اساس:

انواع عضویت​

مزایای انواع عضویت

حق ثبت‌‌نام انواع عضویت

  • مراجعه به منوی تماس با ما و ارسال ایمیل مبنی بر درخواست عضویت 
  • پس از ارسال ایمیل، فرم ثبت‌نام و اطلاعات جهت پرداخت وجه ثبت‌نام به شما ایمیل می‌گردد. مقتضی است بعد از تکمیل فرم، به آدرس ایمیل info@cigreiran.com  ارسال گردد.