کمیته مطالعاتی B3 : پست‌ها و تاسيسات الکتريکي


ماموريت:

تسهیل و ترویج پیشرفت علم مهندسی و تبادل بین​‌المللی اطلاعات و دانش در زمینه پست‌ها و همچنین افزودن ارزش به این اطلاعات و دانش از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم و ارائه پیشنهادات

 

زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی پست‌ها و تاسيسات الکتريکي:

اين کميته مسئول طراحی، احداث، تعمیر و نگهداری و مدیریت مداوم پست​‌ها و تاسيسات برقي در نيروگاه‌​هاي برق مي‌​باشد.

اين کميته مطالعاتي به طیف گسترده​‌ای از گروه​‌های هدف در صنعت برق با در نظر گرفتن نیازها و مشکلات فنی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی آنها، ارائه خدمت مي​‌نمايد. اهداف عمده اين کميته شامل افزایش قابلیت اطمینان و دسترسي، مدیریت دارایی، مهار اثرات زيست‌محيطي و همگام بودن با تکنولوژي​‌هاي روز دنيا در تجهیزات و سیستم​‌ها مي​‌باشد.

رئيس کميته:

حسين بختياري‌زاده ( شرکت قدس نيرو)

hbakhtiarizadeh@ghos-niroo.com

 دبير کميته:

حجت دزفولي (شرکت موننکو ايران)

Dezfuli.Hojat@monencogroup.com

 

اعضاء

مهندس بختياري زاده  قدس نيرو  hbakhtiarizadeh@ghos-niroo.com
مهندس دزفولي  موننکو ايران  Dezfuli.Hojat@monencogroup.com
دکتر فرداد پارسيان n.fardad@peimann.com
مهندس شريف فرانيرو m.y.sharif@faraniroo.net
دکتر گلزاده برق منطقه اي هرمزگان golzadeh2016@yahoo.com
مهندس ساراني نژاد برق منطقه اي سيستان و بلوچستان saraninejad@gmail.com
مهندس ناظمي برق منطقه اي تهران a-nazemi@trec.co.ir
مهندس ميرعظيمي برق منطقه اي اصفهان h_mirazimi@erec.co.ir
مهندس حسيني توانير s.z.hosseini@tavanir.org.ir
مهندس گلشني راد برق منطقه اي خوزستان golshani_ramin@yahoo.com
دکتر داورپناه دانشگاه تهران m.davarpanah@ut.ac.ir
مهندس احمدي پور ديهيم فرافن m_ahmadipour@dayhim.com
دکتر گيلوانژاد پژوهشگاه نيرو mgilvanejad@nri.ac.ir
مهندس اصغري مشانير mehran_asghari@yahoo.com
دکتر مهاري مشاور نيرو arash.mahari@gmail.com
دکتر اکبري ازيراني دانشگاه صنعتي خواجه نصير akbari@kntu.ac.ir 
دکتر وحيدي دانشگاه اميرکبير vahidi@aut.ac.ir

گروه​‌هاي کاري 

گزارش سالانه

برنامه سالانه