اهداف و ماموریت


اهداف و فعالیت‌های اصلی سیگره ایران بر انتقال دانش فنی و استفاده از تجربیات جهت بهینه‌سازی عملکرد سیستم قدرت و توسعه آن در آینده متمرکز می‌شود که به شرح زیر می‌باشد: 
• توسعه تحقیقات در زمینه سیستم‌های برق فشار‌قوی 
• تسهیل دسترسی به انتشارات و نتایج تحقیقات 
• بالا بردن سطح دانش فنی از طریق ایجاد امکان حضور محققین و دانشمندان ایرانی در کمیته‌های مطالعاتی بین‌المللی و کارگروه‌های سیگره و مشارکت در طرح‌های مطالعاتی 
• بالابردن سطح تکنولوژی سازندگان داخلی و تبعیت از استانداردهای بین‌المللی 
• ایجاد بستر مناسب برای آشنایی با فضای رقابتی بین‌المللی و فضاسازی جهت توسعه بازار بین‌الملل 
• برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با صنعت برق

ماموریت سیگره ایران، افزایش مشارکت مهندسین، متخصصین و محققین در انجمن سیگره و ترویج و گسترش فعالیت‌های سیگره در ایران از طرق زیر می‌باشد: 
• سازماندهی جهت حضور سیگره ایران در کنفرانس دوسالانه سیگره و سمپوزیوم‌ها 
• ارائه مقالات در جلسات داخلی و کنفرانس‌های بین‌المللی سیگره 
• تشکیل کمیته‌های تخصصی در ایران جهت ارتباط و فعالیت با کمیته‌های مطالعاتی سیگره 
• اطلاع رسانی فعالیت‌های سیگره به اعضای سیگره ایران