فعالیت‌ها‌


فعالیت‌​های اصلی سیگره ایران به شرح زیر می​‌باشند:

  • برگزاری کنفرانس‌​های ملی و هماهنگی جهت حضور شرکت‌‌های بین​‌المللی در این کنفرانس​‌ها
  • هماهنگی جهت حضور شرکت​‌ها و سازمان​‌های داخلی در در کنفرانس‌​ها و همایش​‌های بین​‌المللی سیگره
  • اطلاع‌​رسانی فراخوان مقاله جهت کنفرانس سیگره به تمام سازمان‌​ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، دانشگاه‌​ها و سازمان​‌های مرتبط همچنین شرکت‌​های مهندسین مشاور در زمینه برق
  • تهیه بروشورهای تخصصی و مقالات سیگره برای دانشجویان و موسسات تخصصی برحسب درخواست
  • برگزاری کنفرانس​‌ها و جلسات داخلی سالانه با حضور محققین و مهندسین ایرانی جهت ارائه مقالات تخصصی و بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل مربوط به صنعت برق
  • برگزاری جلسات کمیته‌​های تخصصی هر دوماه یکبار با حضور اعضای کمیته جهت تبادل اطلاعات در مورد آخرین نوآوری​‌ها، تکنولوژی‌ها و استانداردها مرتبط با زمینه‌کاری آن کمیته. در حال حاضر 4 کمیته مطالعاتی فعال بوده و اعضای سیگره ایران و متخصصین و محققین صنعت برق در این کمیته‌ها حضور دارند.
  • تسهیل پرداخت هزینه‌های عضویت متقاضیان ایرانی در انجمن سیگره