کمیته مطالعاتی C1 : توسعه سیستم و اقتصاد


مقدمه:

کميته مطالعاتي "توسعه سيستم و اقتصاد" سيگره ايران، مباحث مربوط به برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت سيستم قدرت را در کنار مباحث اقتصادي و با توجه به چالش‌هاي جديد در سيستم قدرت نظير منابع توليد جديد، ملاحظات زيست‌محيطي، عدم‌قطعيت‌هاي جديد با توجه به حضور بازيگران متنوع و چشم‌اندازهاي انتقال و توزيع انرژي الکتريکي دربرمي‌گيرد. در بازه زماني 1396 لغايت 1399، مهمترين چالش‌هاي برنامه‌ريزي و توسعه سيستم قدرت ايران در هر دو بخش شبکه انتقال و توزيع عبارتند از:
1- ورود حجم انبوه منابع تجديدپذير و افزايش قابل توجه ضريب نفوذ آنها خصوصاً دو انرژي بادي و خورشيدي
2- افزايش سهم توليدات پراکنده و هم‌چنين انرژي‌هاي غيرمتمرکز (اعم از الکتريکي و غيرالکتريکي) در برآورد نياز انرژي براي مناطق خاص
2- افزايش عدم‌قطعيت‌هاي موجود در برنامه‌ريزي و توسعه شبکه به دليل ذات منابع توليد جديد از يک سو و افزايش تعداد بازيگران عرصه شبکه انتقال و توزيع از سوي ديگر
3- ملاحظات جدي زيست‌محيطي در هر دو جنبه آلودگي‌هاي ناشي از توسعه منابع توليد فسيلي و نيز تخريب منابع طبيعي به دليل گسترش شبکه انتقال و توزيع
4- ورود فناوري‌هاي انتقال توان با ظرفيت بالا از يک سو و نيز فناوري‌هاي سيستم‌هاي انتقال انعطاف‌پذير از سوي ديگر به عنوان راه‌کارهاي بلامنازع براي بهره‌برداري از شبکه در ظرفيت‌هاي بالا
5- ورود فناوري‌هاي شبکه هوشمند از يک سو و نيز منابع انرژي غيرمتمرکز از سوي ديگر در شبکه‌هاي توزيع و لزوم بازنگري جدي در راهبردهاي کلان توسعه شبکه توزيع
6- توجه جدي به بهينه‌سازي ظرفيت‌هاي موجود شبکه و استفاده حداکثري از آنها با توجه به مباحث اقتصادي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري انجام شده


ماموريت:

ماموريت کميته مطالعاتي، ايجاد بستر لازم براي پاسخگويي به نيازهاي برنامه‌ريزان و طراحان سيستم قدرت در بخش‌هاي انتقال و توزيع از طريق تشکيل کارگروه‌هاي مختلف و انجام مطالعات تخصصي در هر حوزه مي‌باشد. ايجاد هسته‌هاي تخصصي مطالعاتي در صنعت برق کشور، مشارکت علمي کليه متخصصان و علاقمندان حوزه مربوطه در مطالعات و انتشار نتايج حاصل از آنها در قالب گزارش‌هاي تخصصي، تشکيل جلسات هم‌انديشي تخصصي و سمينارها و کارگاه‌هاي آموزشي و همچنين پشتيباني کنفرانس‌هاي تخصصي صنعت برق در حوزه اين کميته مطالعاتي، از مهمترين ماموريت‌هاي اين کميته است.


چشم‌انداز:

کميته مطالعاتي انتظار دارد به عنوان يک نهاد علمي غيرانتفاعي و با بهره‌گيري از تمامي پتانسيل‌هاي علمي، پژوهشي، فناوري و اجرايي صنعت برق کشور به عنوان پايگاه اصلي متخصصان و انديشمندان حوزه مربوطه شناخته شده و بتواند از اين مسير، نقش تعيين‌کننده و تاثيرگذاري در تصميم‌سازي و سياست‌پژوهي صنعت برق ايفا کند. همچنين با توسعه مشارکت کارشناسان و متخصصين و گسترش آن در تمام سطح کشور، به عنوان پايگاه دانشي مناسبي براي صنعت برق کشور در حوزه‌هاي علمي، پژوهشي، فناوري و اجرايي بکار گرفته شود.


چارچوب:

چارچوب اين کميته مطالعاتي، شامل سيستم‌هاي انتقال و توزيع در سطح کشور و برنامه‌ريزي براي توسعه آتي آنها مي‌باشد. در اين راستا، فناوري‌هاي نويني که در سال‌هاي آتي بايد در اين شبکه‌ها بکار گرفته شوند و همچنين روش‌ها و الگوريتم‌هاي نوين برنامه‌ريزي و توسعه شبکه برمبناي معيارهاي فني – اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرند.


زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی توسعه سیستم و اقتصاد:

  • برنامه‌​ریزی جهت توسعه سریع، قابلیت اطمینان (در کشورهای در حال توسعه، عملکرد سیستم‌​ها، برنامه‌ریزی جهت شرایط احتمالی، توسعه فعالیت​‌ها در حوزه انرژی​‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک)
  • محرک‌​های سرمایه‌​​گذاری، فرآیندها و ابزارهای تصمیم​‌گیری (محرک​‌های سرمایه​‌گذاری، برنامه​‌ریزی بحران، نقش تکنولوژی​‌های نوین، فرآیندهای تصمیم‌گیری در سرمایه​‌گذاری جدید، ابزارها و روش​های نوین در افزایش عدم‌اطمینان)
  • تدوین استراتژی‌های مدیریت دارایی شامل ارزیابی ریسک در حال حاضر و آینده (مدیریت ریسک، طراحی​‌های جدید سیستم​‌های قدرت)
  • شناخت روش​‌ها و ابزارهای‌تحلیلی استاتیک و دینامیک


رئیس کمیته:

همایون برهمندپور (پژوهشگاه نیرو)

hberahmandpour@nri.ac.ir

دبیرکمیته:

رحیم زینالی (موننکو ایران)

Zeinali.Rahim@monencogroup.com

اعضاء

مهندس همايون برهمندپور پژوهشگاه نيرو  hberahmandpour@nri.ac.ir
مهندس رحيم زينالي  موننکو ايران  zeinali.rahim@monencogroup.com 
 مهندس بابک اسدزاده شرکت برق منطقه اي آذربايجان  basadzadeh@gmail.com
دکتر تورج امرايي دانشگاه خواجه‌نصير amraee@kntu.ac.ir
مهندس مهرداد بلادي موسوي شرکت برق منطقه اي خوزستان  mbeladimousavi@kzrec.co.ir
 مهندس مسعود حجت گسترش انرژي پاسارگاد mhojjat@pedc.ir
مهندس احمدفريدون درافشان قدس نيرو adorafshan@ghods-niroo.com
مهندس محمدحسين روحاني شرکت برق منطقه اي اصفهان  mhre1867@yahoo.com
دکتر احمد صالحي  دانشگاه گيلان salehi_ahmad@guilan.ac.ir
دکتر بختيار ظهوري زنگنه شرکت برق منطقه اي تهران  b-zouhori@trec.co.ir
مهندس ذوالفقار عاشرلو مشانير zasherloo@gmail.com
دکتر داود فرخزاد مديريت شبکه farokhzad@)igmc.ir
دکتر مجيد فرمد توانير mfarmad@tavanir.org.ir
مهندس سيدعلي کمالي توانير akamali@tavanir.org.ir
دکتر وحيد گوهري صدر توانير gohari@tavanir.org.ir
مهندس بهمن مسعودي ماهتاب گستر bahman.masoudi@gmail.com
دکتر پوريا معقولي دانشگاه شاهد maghuli@gmail.com

گروه​‌هاي کاري 

"کارگروه "توسعه بهينه سيستم قدرت با افزايش عدم‌قطعيت‌ها

C1.39: Optimal Power System Planning under Growing Uncertainty 

مسئول کارگروه: دکتر پوريا معقولي

 

"کارگروه "مطالعات امکان‌سنجي شبکه‌هاي برق بين‌المللي"

C1.35: Global Electricity Network Feasibility Study 

مسئول کارگروه: مهندس منا رنجبر

 

"کارگروه "تاثير کد شبکه بر برنامه‌ريزي توسعه شبکه انتقال"

C1.12: The Impact of Transmission Code on the Planning of System

مسئول کارگروه: مهندس مريم محمدي

 

"کارگروه "آينده پايايي در کشورهاي در حال توسعه"

C1.12: The Future of Reliability “Definition of Reliability in Light of New Developments in Various Devices and Services which Offer Customers and System Operators New Levels of Flexibility"

مسئول کارگروه: دکتر امير مشاري

 

"کارگروه "مطالعه کیفیت توان در شبکه برق، اندازه گیری، ارزیابی و راهبرده

C1.N1: Power Quality Study, Measuring, Evaluation and Strategies

مسئول کارگروه: مهند‌س احمد اسماعيلي

 

:همچنين دو فعاليت مطالعاتي نيز در ذيل اين بخش قرار مي‌گيرد

کشش قيمتي مصرف برق و نقش آن در روند رشد مصرف طي سال‌هاي آتي

Task Force 1: The Effect of Price Elasticity of Electricity Demand on the Rate of Demand Growth

 مسئول کارگروه: مهندس مسعود حجت- مهندس مريم محمدي 

 

استخراج شکل منحني تداوم بار سالانه کشور طي سال‌هاي آينده به دليل تغيير الگوي مصرف و ورود فناوري‌هاي جديد

Task Force 2: Exploring the Shape of  Load Duration Curve in Future due to Change in Electricity Demand Pattern and New Technologies in both Supply and Demand sides 

مسئول کارگروه: دکتر عظيم سليمي‌نياي لاهيجي

کارگروه "شبکه جهانی پایدار: نقش ذخیره سازها، مدیریت بار و قوانین تجارت برق"

C1.44: Global Sustainable Electricity System: Effects of Storage, Demand Responce and Trading Rules

مسئول کارگروه: مهندس امید غلامی