کمیته مطالعاتی D2 : سیستم اطلاعات و مخابرات


ماموریت:

تنیده شدن رشد و ارتقاء شرکت​‌های تامین​ کننده برق در تمام زمینه‌های فعالیتشان به تکنولوژی​‌های ارتباطات و فن‌​آوری اطلاعات (ICT ) امری کاملا انکار​ناپذیر شده است، بطوریکه ایجاد فرصت​‌های رشد، ایجاد قابلیت​‌ها و ظرفیت​‌های جدید و همچنین افزایش راندمان و بازدهی این شرکت​‌ها و صنعت برق کشور بشدت متاثر از رشد و توسعه حوزه ICT در کشور خواهد بود.
شرکت​‌های تامین‌​کننده برق بصورت تاریخی همواره بصورت شرکت‌​های دارایی محور بهره‌برداری می‌​شدند، در حالیکه هم اکنون شرکت​‌های بزرگ تامین​‌کننده برق در دیگر کشورها با بهره​‌گیری از تکنولوژی​​‌های دیجیتال در حال تبدیل شدن به شرکت‌​های داده محوراند نه دارایی محور. اهداف این شرکت​‌ها از این رویکرد را می​‌توان بشرح زیر برشمرد:

 • بهینه کردن مدیریت دارائی‌​ها
 • افزایش پایداری و امنیت شبکه​‌ای
 • یکپارچه​‌سازی تولیدات پراکنده و بیرون شبکه​‌ای
 • پیاده​‌سازی مکانیزم​‌های بازار جدید

از اینرو جهت ارضاء این فلسفه وجودی ماموریت​‌های زیر برای این کمیته در نظر گرفته شده است:

 • ایجاد هم​‌افزایی و تسریع در ارتقاء دانش مهندسی در حوزه فنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) شبکه‌های برق از طریق تبادل اطلاعات و دانش بین‌​المللی
 • افزودن ارزش به داده‌ها و دانش موجود از طریق هم‌​افزایی و بکارگیری تجربیات عملی و بکار گرفته شده در شبکه​‌های برق و توجه به توصیه‌های متولیان و متخصصین ICT در حوزه صنایع واسته به برق در جهان

محورهای فعالیتهای کمیته مطالعاتی SC-D2 سیگره :
این کمیته با ارزیابی خدماتی که سازمان‌​​ها و شرکت‌​های حوزه ICT همانند اپراتورها، شرکت​‌های سازنده تجهیزات مخابراتی و ... به شرکت​‌های تامین​‌کنندگان برق ارائه می​کنند در پی آن است تا
با استفاده از نتایج این ارزیابی‌​ها و همچنین با زیرنظر قراردادن فضای رو به رشد ICT در کشور و جهان ضمن ارائه توصیه‌های کاربردی و عملیاتی به شرکت​های تامین​‌کننده برق از طریق حمایت​‌های فنی سطح بالا و منطبق با دانش روز ICT درجهان به فراگیر شدن استفاده بهینه شبکه​‌های برق از فن​‌آوری این حوزه کمک نماید.
محورهای فعالیت​‌های این کمیته بطور خلاصه بشرح زیر است :

 • فن‌​​آوری‌های کاربردی مخابراتی قابل استفاده در شبکه​​‌های برق با نگاه آینده​​​‌نگر
 • فن‌آوری​‌های مخابراتی بکار گرفته شده در شبکه​‌های برق از قبیل تولید، انتقال و توزیع از لحاظ معماری شبکه ، پروتکل​‌ها و ...
 • معماری​‌های پیشرفته ICT جهت کنترل سیستم​‌های قدرت (شبکه​‌های هوشمند برق، مراکز کنترل EMS و....)
 • امنیت اطلاعات و فضای سایبری درشبکه های برق
 • اصول، اقتصاد، طراحی، مهندسی، عملکرد ،بهره برداری و نگهداری شبکه‌​های مخابراتی و اطلاعاتی در شبکه‌​های برق
 • رصد فن‌​آوری‌​های مرتبط در جهان

جهت‌گیری استراتژیک کمیته بر مبنی محورهای فنی :
جهت گیری استراتژیک این کمیته بر مبنی چهار محور فنی زیر تعیین شده است :

TD1 : فن آوریها و مدیریت شبکه های مخابراتی :
مطالعه فن‌آوریهای مخابراتی و و بررسی شرایط ارتقاء آنها در شبکه های برق کشور، ارزیابی فن‌آوریها جهت اطمینان از ادامه فعالیت شرکت‌های تامین برق و به خطر نیفتادن کسب و کار آنها در شرایط بحران از طریق مدیریت موثر شبکه مخابراتی در زمان پیاده سازی فن‌آوریها و معماری‌های جدید.
TD2 : اجرای شبکه‌های آینده :
زیر نظر گرفتن تجارب بدست آمده از بکارگیری مفاهیم فن‌‌آوری‌های هوشمند در شبکه های انتقال و وزیع برق، تاثیر آن بر روی سیستمهای ICT موجود مانند شبکه‌های مخابراتی و تجهیزات ، اسکادا و چگونگی تعریف کسب کار برای بنگاههای اقتصادی.

TD3 : روندهای جدید دیجیتالی شدن صنعت برق و تعریف کسب و کارهای جدید:
زیر نظر گرفتن روندهای جدید دیجیتالی شدن شبکه‌های برق صنایع و نحوه بکارگیری و پیاده سازی آن توسط شرکت‌های تامین برق و خدمات کسب و کار مربوطه و همچنین زیر نظر گرفتن تجارب علمی و عملیاتی در رابطه با پیاده سازی تجهیزات دیجیتالی مانند IEI ، PMU ، IOT و همچنین بررسی و تحلیل اطلاعات و داده‌های عظیم بدست آمده ( Big Data ) در حوزه‌های سلامت و ایمنی تجهیزات و پرسنل ، مدیریت دارایی ها، سیستم‌های بهره‌برداری ، سیستمهای قرائت هوشمند از راه دور و ....

TD4: امنیت فضای سایبری :
ارزیابی و بررسی بهترین تجارب موجود دیگر کشورها زمینه فراهم نمودن امنیت سایبری در شبکه‌های برق از تجهیزات سایت ( پروتکشن ) گرفته تا ایجاد فضای امن تعاملی IT مانند طراحی سیستم، اجرا، تست،‌ بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری

زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی سیستم اطلاعات و مخابرات:

 • تکنولوژی‌های کاربردی قابل​ استفاده در شبکه‌های مخابراتی آینده
 • شبکه‌​های مخابراتی در تاسیسات برقی (معماری، پروتکل​‌ها و ....)
 • معماری​‌های مدرن ICT جهت کنترل سیستم​‌های قدرت (شبکه‌های هوشمند، مراکز کنترل EMS و ...)
 • حاکمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاسیسات آب و برق بصورت درون‌سپاری یا برون‌سپاری
 • امنیت اطلاعات در تاسیسات برقی
 • اصول، اقتصاد، طراحی، مهندسی، عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های مخابراتی و اطلاعاتی در صنعت برق
 • نظارت بر فن‌آوری‌های مرتبط

رئیس کمیته:

سیامک حسین​‌خلج ( شرکت موننکو ایران)
Khalaj.Siamak@monenco.com

دبیر کمیته:

دولت جمشیدی
djamshidi@nri.ac.ir

اعضاء

مهندس سيامک حسين خلج  شرکت موننکو ايران Khalaj.siamak@monencogroup.com
دکتر احسان عليرضايي دانشگاه علم و صنعت Ehsan.Alirezaii@gmail.com
دکتر صابر نوري زاده شرکت زيمنس Saber.nourizadeh@siemens.com
مهندس هادي مدقق ساتبا Modaghegh@saba.org.ir
مهندس  علي اکبرعباسي  شرکت مديريت شبکه abbasi@igmc.ir
مهندس غلامرضا رجبي  شرکت مادر تخصصي توانير Rajabi@tavanir.org.ir
مهندس امير افشار شرکت اريکسون Amir.afshar@ericsson.com
دکتر محمود رضا حقي فام شرکت مادر تخصصي توانير Tozi@tavanir.org.ir
دکتر محمدباقر غزنوي دانشگاه شاهد Ghoushchi@yahoo.com
دکتر علي يزديان ورجاني دانشگاه مدرس Yazdian@modares.ac.ir
مهندس دولت جمشيدي  پژوهشگاه نيرو Djamshidi@nri.ac.ir
مهندس رسول رئيسي  هولدينگ Tec vest r2@takin.co
مهندس بابک کاردل شرکت تاک همراه اول b.kardel@mci.ir

گروه​‌هاي کاري 

گزارش سالانه

برنامه سالانه