کمیته مطالعاتی C5 : بازار برق و رگولاتوری


ماموریت:

تسهیل و ترویج پیشرفت علم مهندسی و تبادل بین‌​المللی اطلاعات و دانش در زمینه بازار برق و رگولاتوری و همچنین افزودن ارزش به این اطلاعات و دانش از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم و ارائه پیشنهادات

زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی بازار برق و رگولاتوری:

تجزیه و تحلیل رویکردهای بازار و راه‌حل‌ها و تاثیر آنها در صنعت برق در حمایت از رگولاتورها، معامله‌گران، نوآوران فنآوری و تولیدکنندگان مستقل نیرو و همچنین اقتصاددانان سنتی، برنامه‌ریزان و اپراتورهای این صنعت شامل:

  • پیامدهای تغییرات قانونی برای بخش برق
  • محرک‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری
  • تاثیر تکنولوژی‌های نسل جدید بر روی سیستم
  • تأثیر طراحی بازارها بر عملکرد سیستم انتقال
  • طراحی بازار جهت دربرگیری تولیدات پراکنده
  • ساختار بازار و محصولات (طراحی بازار شامل بازارهای فیزیکی​/ مالی و تعامل بین آنها، سیستم​‌های مستقل و وابسته)
  • رویکردهای بازار و ابزار (تقاضا / پیش‌بینی قیمت؛ مدیریت ریسک‌مالی؛ مدیریت تقاضا و یکپارچه​‌سازی مشتریان بالفعل)
  • مقررات (اهداف مقرراتی، رویکردهای مقرراتی، قیمت​‌گذاری انتقال، قیمت​‌گذاری خدمات اضافی، قابلیت اطمینان و اقتصاد)

رئیس کمیته:

دکتر حبیب قره‌​گزلو
Gharagozloo@igmc.ir

دبیر کمیته:

منزه ابراهیمی (شرکت موننکو ایران)
Ebrahimi.Monazzah@monencogroup.com

اعضاء

دکتر حبيب قراگزلو شرکت مديريت شبکه برق ايران  gharagozloo@igmc.ir
مهندس منزه ابراهيمي شرکت موننکو ايران   ebrahimi.monazzah@monencogroup.com 
دکتر محمد کاظم شيخ​ الاسلامی دانشگاه تربيت مدرس aleslam@modares.ac.ir
دکتر نصرت​ اله عباس ​زاده  توانير     abbaszadeh@tavanir.org.ir
دکتر کريم افشار دانشگاه بين ​المللی امام خمينی قزوين afshar@ikiu.ac.ir
دکتر کيومرث حيدری پژوهشگاه نيرو    heydari@nri.ac.ir
 مهندس رضا رياحی  شرکت برق منطقه ای خراسان  riahi119a@yahoo.com
دکتر مسعود رشيدی​ نژاد دانشگاه شهيد باهنرکرمان mrashidi@uk.ac.ir
دکتر لطيفي دانشگاه صنعتی اصفهان latify@cc.iut.ac.ir
دکتر ابوالفضل پيرايش  دانشگاه شهيد بهشتی   a_pirayesh@sbu.ac.ir

گروه​‌هاي کاري 

گزارش سالانه

برنامه سالانه